An Unbiased View of תביעה קטנה תאונות רכב

עברה חצי שנה מאז שביטלתי כרטיס ועדין לא קבלתי החזר. עו"ד חזי כהןדאנקן:הפציעה עדיין שם.אני יכול ללכת עכשיו לנויירולוג ולתת לו לעשות לי רנטגן והוא יסתכל עלי ויאמר שאני צריך להיכנס לחדר ניתוח עוד ה

read more

תביעה קטנה תאונות רכב Secrets

עדי התביעה העידו כי המשאית פגעה בדופן שמאלית אחורית של רכב התובעת, באשר החלק הקדמי כבר היה בתוך הרחוב אליו פנה רכב התובעת.- עבודה מול ספקים חיצוניים- שמאים, מהנדסים, חברות איתור, שרברבים, חברת ני

read more